Dolomitické vápence

Používané dolomitické vápence, dolomity

Dolomit jemně mletý vlhčený min 38% MgCO3, (v rozboru 43%) min 95% CaCO3 + MgCO3 (v rozboru 99,7%) Stejnoměrná aplikace, nulová prašnost, žádný úlet.

Jemně mletý dolomitický vápenec vlhčený 6-7% MgCO3, cca 91-93% CaCO3 + MgCO3

Dolomity, vápnité dolomity drcené– používáme celou řadu zdrojů s obsahem od 35% do 43% MgCO3 a 85%-98% celkového uhličitanu. Vybíráme pro vás nejnižší možnou cenu v závislosti na logistice a jejích možnostech. Někdy se na jedné farmě sejdou tři různé barvy, nicméně barva nehnojí. Snažíme se vybírat tu nejlevnější variantu.

 

Jedná se o frakce 0-1,5mm, 0-2mm a 0-3mm. Mezi širokou škálou zdrojů jsme vybrali takové, které mají vysoký podíl částic do 1mm (většinou 70-90%), mají vysoký obsah živin a samozřejmě bezpečně splňují náročnou českou normu na obsah těžkých kovů.  

Ceny materiálu vč. aplikace se obvykle pohybují od 600 do 1.100 Kč.

Kdy použít dolomit?

Dolomit používáme k vápnění, bývá rozpustnější než vápenec a zároveň je to nejsnazší cesta k doplnění Mg v půdě.

Ze všech prvků je deficit hořčíku ten nejsnáze řešitelný. Tedy pokud jej nechcete řešit průmyslovými hnojivy.

Pro srovnání – Kieserit obsahuje 21% MgO a 1t stojí cca 8.000 Kč bez aplikace.

Dolomitické vápence obsahují většinou okolo 20% MgO a cenově jsme i s aplikací o celý řád níž. Můžete hořčík řešit kieseritem nebo hořkou solí, ale s námi hořčík můžete vyřešit.  A na dost dlouho.

Mg jako živina je důležitý pro látkovou výměnu rostlin, aktivuje různé enzymy, podílí se na fotosyntéze, má vliv na tvorbu a velikost kořenového systému. Do rostliny však vstupuje stejným způsobem, jako K, přičemž proti sobě působí antagonisticky. Pro dobrý příjem obou je tedy dobré udržovat v půdě jejich vzájemný poměr. Poměr kationtů Mg : K by měl být 3:1, nejméně 2:1 což v hmotnostním vyjádření (AZP) odpovídá 1:1,1-1,6 mg/kg půdy.

Kdy nepoužívat dolomit?

Nedoporučuji používat dolomit tam, kde je hmotnostní obsah hořčíku stejný a vyšší než obsah draslíku. Další zvyšování obsahu hořčíku může negativně ovlivňovat přísun draslíku k rostlině. Na pozemcích s vysokým obsahem hořčíku používejte vápence bez hořčíku a doporučuji hnojení draslíkem. Ekonomicky zajímavé je hnojení popelem.

Přesunout se na začátek