Granulované vápence

Často se nás na granulované vápence ptáte. Jde o jemně mletý, granulovaný křídový vápenec těžený na severu Polska. Jedná se o stejné chemické složení, jako mají naše vápence, mají tedy potenciál zneutralizovat srovnatelné množství kyselin. Rozdíl je v mnohem vyšší rychlosti této reakce, ale taky v ceně, která neúměrně naroste dopravou, granulací a balením. Granulované vápence použité před či po setí mají i v malých dávkách velmi dobré, jednoleté výsledky. Zkušenosti našich zákazníků však ukazují, že finančně dostupné dávky nepokryjí ani množství CaO, které se za rok vyplaví a pH je po roce dokonce nižší než před aplikací. Ceny se pohybují od 2400 kč/t bez aplikace.

Přesunout se na začátek